Copyright 2020 - designed by Nasim Ravi

DEVAM EDEN PROJELER

 

Proje Adı: Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Inconel 718 Alaşımından Üretilen Parçaların Yüzey Bütünlüğü Karakteristiklerinin İncelenmesi ve İyileştirilmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak

Burisyerler

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ARDEB (TÜBİTAK-1001 Projesi)

Proje Başlangıç Tarihi: 15 Aralık 2018

Proje Özeti: Bu çalışmada  Inconel 718 alaşım malzemesinden endüstride ve literatürde yaygın olarak kullanılan Eklemeli İmalat yöntemlerinden biri olan Seçici Lazer Ergitme (SLM) yöntemiyle üretilecek numunelerin yüzey özelliklerini iyileştirmek için farklı ikincil işlemler (Post-processing) kullanılacak ve bu işlemlerin SLM ile üretilen numunenin yüzey ve yüzeyaltı özelliklerine etkisi deneysel olarak araştırılacaktır. SLM imalat parametrelerinin ve ikincil işlemlerin numunelerin mekanik davranışları, korozyon direnci, aşınma direnci, yorulma davranışları test edilecektir.  Malzemede oluşan kalıntı gerilmeler ampirik yaklaşımlarla tahmin edilecektir. Ayrıca SLM ile üretim parametrelerinin numunenin boyutsal doğruluğuna etkisi nümerik yöntemlerle tahmin edilecek ve deneysel olarak doğrulanacaktır.

 

--------------------------------

  

Proje Adı: Seçici Lazer Ergitme Yöntemi İle Üretilen Ti-6Al-4V Malzemelerinin Sürüklenerek Yüzeylerinin İyileştirilmesi ve Aşınma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Yüksek Lisans Öğrencisi: Emrah Güneşsu

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Eylül 2019

Proje Özeti:

 

--------------------------------

  

Proje Adı: Elektron Demeti ile Ergitme Eklemeli İmalat Yöntemiyle Üretilen Farklı Geometrilerdeki Ti-6Al-4V Alaşım Malzemelerine Uygulanan İkincil İşlemlerin Malzemenin Yüzey Bütünlüğüne Etkisinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Yüksek Lisans Öğrencisi: Tolga Berkay Şirin

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2019

Proje Özeti:

     

--------------------------------

  

Proje Adı: Eklemeli İmalat Yöntemiyle Farklı Geometrilerde Üretilen Inconel 718 Alaşım Malzemesine Uygulanan İkincil İşlemlerin Malzemenin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Yüksek Lisans Öğrencisi: Yusuf Karabulut

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2019

Proje Özeti:

 

 

  

 

 


 


 

 TAMAMLANAN PROJELER 

 

Proje Adı: Şekil Hafızalı Nitihf Malzemelerin Talaşlı İmalatı-Yüzey Bütünlüğü-Ürün Performansı Arasındaki İlişkisinin Araştırılması

Yürütücü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ARDEB (TÜBİTAK-1001 Projesi), NASA Glenn Research Center, ABD  

Proje Başlangıç Tarihi: 1 Haziran 2017

Proje Bitiş Tarihi: 1 Aralık 2019

Proje Özeti: 

Bu çalışmada; uzay, havacılık ve biyomedikal gibi farklı alanlarda kullanılan yeni jenerasyon Şekil Hafızalı Malzemelerin yüksek deformasyon hızlarında ve sıcaklıklarda gösterecekleri davranışlar ve talaş kaldırarak şekillendirilme kabiliyetleri test edilecek ve modellenecektir.  Farklı talaş kaldırma stratejilerine bağlı ileri düzey yüzey bütünlüğü (surface integrity) çalışmalarını kapsayan bu araştırma projesinde geliştirilecek olan simülasyon teknolojisinin mevcut mühendislik sonlu elemanlar yazılım programlarının kabiliyetlerinin arttırılmasına, ülkemizdeki uzay, havacılık ve biyomedikal endüstrilerinde bu malzemenin kullanımının yaygınlaşmasına önemli derecede katkı sağlaması beklenmektedir.

--------------------------------

Proje Adı: Innovative cryogenic processing for enhanced surface integrity characteristics

Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Yusuf Kaynak (Türkiye), Doç. Dr. Franci Pusavec ( Slovenya)

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey)- ARRS (Slovenian Research Agency) ( TÜBİTAK İkili İşbirliği projesi)

Proje Başlangıç Tarihi: 1 Temmuz 2015

Proje Bitiş tarihi: 1 Temmuz 2018

Proje Özeti:

 Bu proje ile kriyojenik talaşlı imalat sürecinde farklı stratejilerin uygulanmasını ve bunun iş parçası yüzey bütünlüğüne etkisi incelenmiştir.

--------------------------------

 

Proje Adı: Ti-5553 Alaşımının Yüksek Kesme Hızlarında Kriyojenik, MQL ve Yüksek Basınçlı Soğutma ile Talaşlı İşlenmesi: İşleme Performansı ve Yüzey Bütünlüğü Karakterizasyonu

Yürütücü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ARDEB (TÜBİTAK-1001 Projesi)

Proje Başlangıç Tarihi:  1 Temmuz 2015

Proje Bitiş Tarihi: 1 Temmuz 2017

Proje Özeti: 

Bu çalışmada havacılıkta kullanılan Ti-5553 alaşım malzemesinin yüksek kesme hızlarında talaş kaldırma süreçleri ve bu süreçlerin işlenen parçanın yüzey ve yüzeyaltı özelliklerine (Yüzey Bütünlüğü) etkisi deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemleri kullanılarak kapsamlı şekilde araştırılmıştır.

Kriyojenik, Yüksek Basınçlı soğutma, MQL, ve karbondioksit gibi farklı soğutucu ve yağlayıcılar bu yeni jenerasyon Titanyum alaşım malzemesinin işlenmesine katkıları (Takım ömrü, kesme kuvvetleri, talaş kırılabilirliği vb)  deneysel olarak araştırılmıştır. Ayrıca bu koşullar altında talaş kaldırma süreçleri Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. İlk defa bu proje kapsamında Ti-5553 alaşım malzemesinin talaş kaldırma süreçleri modellenmiş ve simülasyonu yapılmıştır. Ti-5553 alaşıma yönelik farklı işleme stratejileri geliştirilmiş ve takım ömründe önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Malzemenin yüzey ve yüzeyaltındaki mikroyapısal dönüşümler (Yüzey Bütünlüğü), faz dönüşümleri, mikrosertlik değişimleri, tane küçülmeleri farklı koşullara bağlı olarak deneysel olarak değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Ayrıca talaşlı imalat sürecinin etkisiyle işlenen yüzey ve yüzeyaltında meydana gelen mikroyapısal dönüşümler, Zener-Hollomon modeli kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle tahmin edilmiştir.  

 

--------------------------------

Proje Adı: Ti-5553 Alaşımın Talaşlı İmalat Sürecinin ve Yüzey Bütünlüğünün Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi

Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Destekleyen Kuruluş: BAPKO

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2017

Proje Bitiş Tarihi: Şubat 2018

Proje Özeti:

 Bu çalışmada Ti-5553 alaşım malzemesinin dik kesme sürecinde talaş açılarının malzemenin işlenme performansı ve yüzey bütünlüğüne etkisi deneysel ve sonlu elemanlar yöntemleri kullanılarak araştırılmaktadır.

--------------------------------

 

Proje Adı: Ti-6Al-4V Alaşım Malzemesinin Yüksek Hızlarda Talaşlı İmalat Sürecinde İşleme Parametrelerinin Talaş Oluşumuna ve Yüzey Bütünlüğüne Etkisi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Nisan 2016

Proje Bitiş Tarihi: Nisan 2018

Proje Bütçesi: 22.067,00 TL

 

--------------------------------

 

 Proje Adı: Talaşlı İmalat Sürecinde Kesici Takım Performansının İyileştirilmesine Yönelik Yeni Stratejilerin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2017

proje Bitiş Tarihi: Şubat 2018

Proje Özeti:

 Bu projede seramik kesici takımların işleme performansını iyileştirmek için farklı stratejiler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

 

--------------------------------

  

Proje Adı: Şekil Hafızalı Alaşımların Talaşlı İmalatı Sonrası Yüzey Bütünlüğü Karakteristiklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Öğrenciler: 

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2018

Proje Özeti:

Bu çalışmada şekil hafızalı alaşım malzemelerinin ( NiTi, NiTiHf vb) farklı talaşlı imalat koşullarında işlenmesinin ve ısıl işlemlerin malzemelerin yüzey ve yüzey altı özelliklerine etkisi kapsamlı olarak araştırlacaktır. 

 --------------------------------

  

Proje Adı: İmplant İmalatında Kullanılan İleri Malzemelerin Talaşlı İmalat Yöntemi ile Yüksek Hızlarda Şekillendirilebilmelerine Yönelik Eğitim ve Araştırmalar için Altyapı Projesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi (BAP- E- Tipi Altyapı Projesi)

Proje Başlangıç Tarihi: Nisan 2015

Proje Bitiş Tarihi: Kasım 2016

 

İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI (AMTL)   

İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı talaşlı imalat, Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing, 3D Printing) Süreçlerinde İkincil İşlemler ( Post Processing) konularında araştırmalar yapmak ve bu konularda uzman mühendisler, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenciler yetiştirmeyi, bu konularda endüstriyel sorunlara bilimsel temelli kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen Ar-Ge laboratuvarıdır.

Bu laboratuvar, talaşlı imalat ve İkincil İşlemler ( Post Processing) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  Hem talaşlı imalat teknolojilerinde (takım ömrü, işlenmesi zor malzemelerin talaşlı imalatı, talaş kırılma sorunları vb)  hem de İkincil işlemler ve sonrasında karakterizasyon (Topografik sorunlar, Yüzey ve yüzey altı değişimler, boyutsal çarpılmalar, mikroyapısal dönüşümler, vb) analizi, modellemesi ve en iyilemesi konularında ileri düzey akademik çalışmalar yapmaktadır. İlaveten, Ülkemizdeki imalat endüstrisinde yapılan Ar-Ge (TEYDEB 1501, TEYDEB 1507, KOSGEB Projeleri, Ar-Ge Merkezleri vb) çalışmalarına da katkı sunmaktadır. 

Laboratuvar Direktörü: Prof. Dr. Yusuf KAYNAK 

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ; Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Telefon: 0 216 336 57 70 Dahili: 1427 veya 1348

         Thumbnail preview                                                                   

 

 TALAŞLI İMALAT LABORATUVARI

  

 

MALZEME  KARAKTERİZASYON LABORATUVARI

 

İKİNCİL İŞLEMLER ( POST-PROCESSING) LABORATUVARI

 

 

YAZILIMLAR

Simufact Additive Paket Programı

 

 Image result for simufact additive            

 

 

Deform 2D/3D Sonlu Elemanlar Paket Programı

 

 

Dynoware Yazılımı


Fortran Programlama Dili

  

 Doktora Öğrencilerim

 

 İsim    Sami KURAL
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları  

 

 İsim    Nima ZOGHIPOUR
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Islamic Azad Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Talaşlı İmalat

 

 İsim    Salih Can DÖNMEZ
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Dövme, Talaşlı İmalat

  

 İsim    Kasım ÖNDER
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Dövme, Eklemeli İmalat

 

 İsim    Özhan KITAY
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Eklemeli İmalat

 

 İsim    Armin GHARIBI  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Islamic Azad Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Talaşlı İmalat

 

 

 İsim    Coşkun Anıl BOZKURT  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Eklemeli imalat

 

Yüksek Lisans Öğrencilerim

 

 İsim    Emre TAŞCIOĞLU  
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans   Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu  Şekil Hafızalı NiTiHf Alaşım Malzemesinin Talaşlı İşlenmesinde Soğutucu ve Yağlayıcıların İşleme Performansı ve Yüzey Bütünlüğüne Etkisi
 Çalışma Alanları    Dövme, Talaşlı İmalat, Eklemeli İmalat

 

 İsim    Mustafa UÇURUM  
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu  Farklı Yüzey İyileştirme Süreçlerinin Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Üretilen 316L Paslanmaz Çeliklerin Yüzey Bütünlüğü ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
 Çalışma Alanları    Talaşlı İmalat, Eklemeli İmalat

 

 İsim    Yunus Emre AKMAN  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Plastik Enjeksiyon Süreçleri

 

 İsim    Yusuf KARABULUT  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu  Eklemeli İmalat Yöntemiyle Farklı Geometrilerde Üretilen Inconel 718 Malzemesine Uygulanan İkincil İşlemlerin Malzemenin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
 Çalışma Alanları   Eklemeli İmalat

 

 İsim    Gökhan ATAY  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Talaşlı İmalat

 

 İsim    Tolga Berkay ŞİRİN
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu  Elektron Demeti ile Ergitme Eklemeli İmalat Yöntemiyle Üretilen Farklı Geometrilerdeki Ti-6Al-4V Alaşım Malzemelerine Uygulanan İkincil İşlemlerin Malzemenin Yüzey Bütünlüğüne Etkisinin İncelenmesi
 Çalışma Alanları    Eklemeli İmalat, Talaşlı İmalat

 

 İsim    Emrah GÜNEŞSU  
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Eklemeli İmalat, Talaşlı İmalat

 

 İsim    Hakan COŞKUN  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Sıcak Dövme Süreçleri

 

 İsim    Sefa DEMİRSOY  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Talaşlı İmalat

 

 İsim    Ali Özkan KESKİN  
 e-posta    
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Sonlu Elemanlar Analizi, Sıcak Dövme Süreçleri 

  

 İsim    Akif Furkan YARATAN  
 e-posta    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Lisans    Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Tez Konusu   
 Çalışma Alanları    Talaşlı İmalat

 

 İsim    Mustafa Raşit TURGUT  
Yüksek Lisans     Marmara Üniversitesi
  Lisans    Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
 Tez Konusu    Su jeti ile kesme
Çalışma alanı     İmalat
   
   

 

 

 

 

 


  

 

Talaşlı İmalat Süreçleri

 • Talaşlı imalat süreçlerinin modellenmesi, simülasyonu ve en iyilemesi 

 • Talaşlı imalatta kesici takım ömürleri, farklı soğutma ve yağlayıcı ( Kriyojenik, MQL, Yüksek Basınçlı Soğutma, vb) uygulamaları

Eklemeli İmalat/Katmanlı İmalat (Additive Manufacturing, 3-D Printing) Yöntemleriyle  İleri Teknolojik Malzemelerden Komponent Üretimi ve ve İkincil İşlemler ( Post-Processing)

 • Eklemeli imalat ile üretilen Ni,Ti esaslı ve çelik malzemelerin mikroyapısal ve mekanik özelliklerinin analizi
 • Eklemeli imalat ile havacılık komponentlerinin üretimi ve karakterizasyonu
 • Eklemeli imalat ile biyomedikal sektöründe kullanılan komponentlerin üretimi ve karakterizasyonu 

Yüzey Bütünlüğü (Surface integrity)  

 • Farklı talaşlı imalat süreçleri ile elde edilen parçaların yüzey bütünlüğü

 • Mikroyapı  karakteristikleri

 • Mikro sertlik, tane küçülmesi, deformasyon analizi, karakterizasyonu ve modellenmesi
 • Faz dönüşümü analizi & Modellenmesi

Plastik Şekil Verme Yöntemleri ve Yüzey İşlemleri 

 • Dövme  süreçleri ve bu süreçlerin malzemenin mekanik özellikleri ve mikroyapısına etkisi  

 • Dövme süreçleri sonrası malzemelerin talaşlı imalatı ve yüzey bütünlüğü analizi

 • Yüzey işlemlerinin metalik malzemelerin yüzey ve yüzey altı özelliklerine etkisi

 

 

     

 

İmalat süreçlerinde Yüzey Bütünlüğü konusundaki dünyadaki en prestijli ve geniş katılımlı bilimsel organizasyonların öncüsü olan CIRP Conference on Surface Integrity'nin 5. si 2020 yılında Mondragon üniversitesi tarafından düzenlenecektir. Bu bilimsel organizasyona ait tüm detaylar aşağıdaki konferans web sitesi linkinde mevcuttur. 

https://csi2020.mondragon.edu/en/home

Duyuru tarihi: 5 Temmuz 2019

 

 

 Çin'in en geniş katılımlı ve prestijli imalat konferansı olan 18. Uluslararası İmalat Konferansı 9-12 Ekim 2019 tarihinde, Uluslararası Üretim Mühendisliği Akademisi (CIRP), Çin İmalat Mihendislier Birliği, Shenyang Bilim ve Teknoloji Birliği, Kore İmalat Mühendisleri Birliği gibi önemli kuruluşların organizasyonu ve desteği ile  Shenyang'da düzenlenecektir.

 http://www.imcc1983.org/index.asp

Duyuru tarihi: 1 Mayıs 2019

 

 

 

Talaşlı imalat konusunda ülkemizdeki en kapsamlı ve yetkin Kongre olan UTIS Kongremiz ( UTIS 2019 ) bu yıl Antalya'da düzenlenecektir. Talaşlı İmalat'a gönül vermiş akademisyen,araştırmacı ve sanayicilerimizi bekliyoruz.

https://www.utis.tc/

Duyuru tarihi: 

 

 

Sürdürülebilir İmalat Konusunda dünyada en öncü konferanslardan biri GCSM ( Global Conference on Sustainable Manufacturing)  Konferansı bu yıl Çin'de düzenleniyor. 

https://gcsm.eu/

Duyuru tarihi: 5 Temmuz 2019

 

 17-18 Ekim 2019'da Ülkemiz ve İmalat Dünyası için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Eklemeli (Katmanlı) İmalat konusunda üst düzey, endüstriye ve akademiye çok değerli katkılar sunacak bir konferansı değerli meslektaşlarımla birlikte düzenliyoruz. AMCTURKEY 2019 ( TEİK 2019), 17-18 Ekim tarihinde Istanbul Green Park Otelde düzenlenecektir. Detayları aşağıda sunduğum Konferans web sitesinde bulabilirsiniz.  

 

http://2019.amcturkey.org/index.html

 

 

 

Dünyada Eklemeli İmalat (Katmanlı İmalat) konusunda en saygın ve prestijli dergi olan, citescore'u 7.73, SCI indeksinde Q1 grubunda yer alan "Additive Manufacturing" dergisinde bir makalemiz yayınlandı. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860418307383

 

 

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Çatısı Altında, İmalat Alanında Çalışmak Üzere 4 Doktora Öğrencisi Alınacaktır. Programda Aylık Olarak Ödenecek Maaş 4500 TL'dir. ( Duyuru tarihi:15 Aralık, 2018)

 

http://www.marmara.edu.tr/news/mitto-universitemiz-tubitak-2244-sanayi-doktora-programindan-destek-aldi/

 

 

 

 Mart 2018'de Katmanlı (Eklemeli) imalat konusundaki sunduğumuz Araştırma Projemiz ( TUBITAK 1001) TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulundu.

 

http://www.marmara.edu.tr/news/tubitak-ardeb-1001-proje-kabulu/

 

 

 

 

  11-13 Temmuz 2018 tarihlerinde Tianjin (Çin)de düzenlenen The 4th CIRP Conference on Surface Integrity (CIRP CSI 2018) konferansında sunduğumuz "Finish machining-induced surface roughness, microhardness and XRD analysis of selective laser melted Inconel 718 alloy" başlıklı bildirimiz En İyi Bildiri Ödülüne (Best Paper Award) layık görülmüştür. 

 

http://www.marmara.edu.tr/news/ogretim-uyemiz-doc-dr-yusuf-kaynaka-cirp-konferansindan-en-iyi-bildiri-odulu/

 

 

 Aşağıda sunulan konularda çalışmalar yapacak Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri aranmaktadır. Bu konularda çalışacak öğrencilere lisansüstü çalışmaları boyunca, TÜBİTAK ve YÖK'ün Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için belirlediği miktarlar referans alınarak burs verilecektir. Ayrıca bu projelerde doğrudan endüstri işbirliği söz konusu olup, yapılacak tez çalışmaları endüstriyel sorunların çözümüne yönelik olacaktır.

Halihazırda bir firmada çalışan yüksek lisans/doktora öğrencileri bu projelerde görev alamazlar. Haftanın 5 iş günü projelerde görev alabilecek olmaları gerekmektedir. 

İyi derecede İngilizce bilen ( Sözlü sunum yapabilecek ve yurtdışında konferans ve seminer gibi organizasyonlarda çalışmalarını rahatça sunacak yeterlilikte İngilizce) adaylara öncelik verilecektir.

Matlab, FEM Yazılımları, CAD/CAM  programlarını iyi derecede kullanabilen öğrencilere öncelik verilecektir. 

 

 

 • Eklemeli imalat yöntemleriyle üretilen metal komponentlerin yüzey bütünlüğü özelliklerinin araştırılması

 

 • Mikroyapısal dönüşümlerin modellenmesi konusunda çalışma yapacak Doktora/Yüksek Lisans öğrencileri aranmaktadır. ( Tübitak 1001 Projesi kapsamında bursiyer olarak görev verilecektir).

 

 • Metallerin plastik şekil verme yöntemleriyle şekillendirilmeleri konusunda nümerik ve deneysel çalışmalar yapacak Doktora/Yüksek Lisans öğrencileri aranmaktadır. 

 

 • Talaşlı İmalat Süreçlerinin en iyilenmesi konusunda çalışmalar yapacak Doktora/Yüksek Lisans öğrencileri aranmaktadır. 

 

 • Kesici takım tasarımı, özel takımlar konusunda çalışmalar yapacak Doktora/Yüksek Lisans öğrencileri aranmaktadır.

 

 • Dövme süreçlerinin modellenmesi konusunda çalışmalar yapacak Doktora/Yüksek Lisans öğrencileri aranmaktadır.

 

 Başvurularınızı Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir., Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

 

 

 

 3-6 Temmuz 2018 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan UMTIK 2018 Konferans'ında Yüzey Bütünlüğü (Surface Integrity) konusunda Mini Sempozyum Düzenliyoruz.

 http://umtik.com/UserFiles/file/sisb.pdf

 

 

 

 Proje önerimiz TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur (Aralık 2016). 

 

http://www.marmara.edu.tr/news/doc-dr-yusuf-kaynak-in-projesi-tubitak-destegi-aldi/

 

 

 Wear dergisinde yayınlanan makalemiz en çok atıf alan makaleler listesine girdi (Ekim 2016).

 

https://www.journals.elsevier.com/wear/most-cited-articles

 

UMTİK 2016 Kongresinde "Kriyojenik Talaşlı İmalat" isimli özel oturum düzenledik ( Temmuz 2016).

http://umtik.com/2016/ozel-oturumlar.htm

 

 7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2016) Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde, İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı Tarafından 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlemiştir. ( Kasım 2016)

 

Contact

Marmara University, Department of Mechanical Engineering, Advanced Manufacturing Technologies Laboratory (E-4), Faculty of Technology, Goztepe Campus, 34722 Kadikoy- ISTANBUL, TURKEY
 Phone: 0216 336 5770/1427  e-mail: yusuf.kaynak@marmara.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

52085
Bugün30
Dün52
Bu Hafta224
Bu Ay768