Copyright 2021 - designed by Nasim Ravi

DEVAM EDEN PROJELER

 

Proje Adı: Alüminyum ve Magnezyum Alaşım Malzemelerin Talaşlı İmalat Süreçleri için Kesici Takım Tasarımı, İmalatı ve Performans Analizleri  

Yürütücü: Prof. Dr. Yusuf Kaynak

Burisyerler: Bursiyer Aranmaktadır. 

Destekleyen Kuruluş: Endüstriyel Firma

Proje Başlangıç Tarihi: Nisan 2021

Proje Özeti: Proje kapsamında Alüminyum ve Magnezyum alaşım malzemeler için kesici takım tasarımı ve imalatı için süreçler geliştirilecektir. Ayrıca, imal edilen kesici takımlarla talaşlı imalat testleri gerçekleştirilecektir. 

 

--------------------------------

Proje Adı: Paslanmaz Çelik Malzemelerin Yüksek Performansta Talaşlı İmalatı için Süreç ve Takım Geliştirme 

Yürütücü: Prof. Dr. Yusuf Kaynak

Burisyerler: Bursiyer Aranmaktadır. 

Destekleyen Kuruluş: Endüstriyel Firma

Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2021

Proje Özeti: Proje kapsamında paslanmaz çelik malzemeler için yüksek performanslı talaşlı imalat süreçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda geliştirilecek kesici takımlar için performans ve ömür testleri planlanmaktadır. 

 

--------------------------------

Proje Adı: Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Inconel 718 Alaşımından Üretilen Parçaların Yüzey Bütünlüğü Karakteristiklerinin İncelenmesi ve İyileştirilmesi

Yürütücü: Prof. Dr. Yusuf Kaynak

Burisyerler

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ARDEB (TÜBİTAK-1001 Projesi)

Proje Başlangıç Tarihi: 15 Aralık 2018

Proje Özeti: Bu çalışmada  Inconel 718 alaşım malzemesinden endüstride ve literatürde yaygın olarak kullanılan Eklemeli İmalat yöntemlerinden biri olan Seçici Lazer Ergitme (SLM) yöntemiyle üretilecek numunelerin yüzey özelliklerini iyileştirmek için farklı ikincil işlemler (Post-processing) kullanılacak ve bu işlemlerin SLM ile üretilen numunenin yüzey ve yüzeyaltı özelliklerine etkisi deneysel olarak araştırılacaktır. SLM imalat parametrelerinin ve ikincil işlemlerin numunelerin mekanik davranışları, korozyon direnci, aşınma direnci, yorulma davranışları test edilecektir.  Malzemede oluşan kalıntı gerilmeler ampirik yaklaşımlarla tahmin edilecektir. Ayrıca SLM ile üretim parametrelerinin numunenin boyutsal doğruluğuna etkisi nümerik yöntemlerle tahmin edilecek ve deneysel olarak doğrulanacaktır.

   

 


 


 

 TAMAMLANAN PROJELER 

 

 

Proje Adı: Elektron Demeti ile Ergitme Eklemeli İmalat Yöntemiyle Üretilen Farklı Geometrilerdeki Ti-6Al-4V Alaşım Malzemelerine Uygulanan İkincil İşlemlerin Malzemenin Yüzey Bütünlüğüne Etkisinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yusuf Kaynak 

Yüksek Lisans Öğrencisi: Tolga Berkay Şirin

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2019

Proje Bitiş Tarihi: Nisan 2021

Proje Özeti:

--------------------------------

 

Proje Adı: Seçici Lazer Ergitme Yöntemi İle Üretilen Ti-6Al-4V Malzemelerinin Sürüklenerek Yüzeylerinin İyileştirilmesi ve Aşınma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yusuf Kaynak 

Yüksek Lisans Öğrencisi: Emrah Güneşsu

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Eylül 2019

Proje Bitiş Tarihi: Ağustos 2020

Proje Özeti:

     

--------------------------------

  

Proje Adı: Eklemeli İmalat Yöntemiyle Farklı Geometrilerde Üretilen Inconel 718 Alaşım Malzemesine Uygulanan İkincil İşlemlerin Malzemenin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yusuf Kaynak 

Yüksek Lisans Öğrencisi: Yusuf Karabulut

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2019

Proje Bitiş Tarihi: Ağustos 2020

Proje Özeti:

 

--------------------------------

 

Proje Adı: Şekil Hafızalı Nitihf Malzemelerin Talaşlı İmalatı-Yüzey Bütünlüğü-Ürün Performansı Arasındaki İlişkisinin Araştırılması

Yürütücü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ARDEB (TÜBİTAK-1001 Projesi), NASA Glenn Research Center, ABD  

Proje Başlangıç Tarihi: 1 Haziran 2017

Proje Bitiş Tarihi: 1 Aralık 2019

Proje Özeti: 

Bu çalışmada; uzay, havacılık ve biyomedikal gibi farklı alanlarda kullanılan yeni jenerasyon Şekil Hafızalı Malzemelerin yüksek deformasyon hızlarında ve sıcaklıklarda gösterecekleri davranışlar ve talaş kaldırarak şekillendirilme kabiliyetleri test edilecek ve modellenecektir.  Farklı talaş kaldırma stratejilerine bağlı ileri düzey yüzey bütünlüğü (surface integrity) çalışmalarını kapsayan bu araştırma projesinde geliştirilecek olan simülasyon teknolojisinin mevcut mühendislik sonlu elemanlar yazılım programlarının kabiliyetlerinin arttırılmasına, ülkemizdeki uzay, havacılık ve biyomedikal endüstrilerinde bu malzemenin kullanımının yaygınlaşmasına önemli derecede katkı sağlaması beklenmektedir.

--------------------------------

Proje Adı: Innovative cryogenic processing for enhanced surface integrity characteristics

Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Yusuf Kaynak (Türkiye), Doç. Dr. Franci Pusavec ( Slovenya)

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey)- ARRS (Slovenian Research Agency) ( TÜBİTAK İkili İşbirliği projesi)

Proje Başlangıç Tarihi: 1 Temmuz 2015

Proje Bitiş tarihi: 1 Temmuz 2018

Proje Özeti:

 Bu proje ile kriyojenik talaşlı imalat sürecinde farklı stratejilerin uygulanmasını ve bunun iş parçası yüzey bütünlüğüne etkisi incelenmiştir.

--------------------------------

 

Proje Adı: Ti-5553 Alaşımının Yüksek Kesme Hızlarında Kriyojenik, MQL ve Yüksek Basınçlı Soğutma ile Talaşlı İşlenmesi: İşleme Performansı ve Yüzey Bütünlüğü Karakterizasyonu

Yürütücü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ARDEB (TÜBİTAK-1001 Projesi)

Proje Başlangıç Tarihi:  1 Temmuz 2015

Proje Bitiş Tarihi: 1 Temmuz 2017

Proje Özeti: 

Bu çalışmada havacılıkta kullanılan Ti-5553 alaşım malzemesinin yüksek kesme hızlarında talaş kaldırma süreçleri ve bu süreçlerin işlenen parçanın yüzey ve yüzeyaltı özelliklerine (Yüzey Bütünlüğü) etkisi deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemleri kullanılarak kapsamlı şekilde araştırılmıştır.

Kriyojenik, Yüksek Basınçlı soğutma, MQL, ve karbondioksit gibi farklı soğutucu ve yağlayıcılar bu yeni jenerasyon Titanyum alaşım malzemesinin işlenmesine katkıları (Takım ömrü, kesme kuvvetleri, talaş kırılabilirliği vb)  deneysel olarak araştırılmıştır. Ayrıca bu koşullar altında talaş kaldırma süreçleri Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. İlk defa bu proje kapsamında Ti-5553 alaşım malzemesinin talaş kaldırma süreçleri modellenmiş ve simülasyonu yapılmıştır. Ti-5553 alaşıma yönelik farklı işleme stratejileri geliştirilmiş ve takım ömründe önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Malzemenin yüzey ve yüzeyaltındaki mikroyapısal dönüşümler (Yüzey Bütünlüğü), faz dönüşümleri, mikrosertlik değişimleri, tane küçülmeleri farklı koşullara bağlı olarak deneysel olarak değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Ayrıca talaşlı imalat sürecinin etkisiyle işlenen yüzey ve yüzeyaltında meydana gelen mikroyapısal dönüşümler, Zener-Hollomon modeli kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle tahmin edilmiştir.  

 

--------------------------------

Proje Adı: Ti-5553 Alaşımın Talaşlı İmalat Sürecinin ve Yüzey Bütünlüğünün Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi

Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Destekleyen Kuruluş: BAPKO

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2017

Proje Bitiş Tarihi: Şubat 2018

Proje Özeti:

 Bu çalışmada Ti-5553 alaşım malzemesinin dik kesme sürecinde talaş açılarının malzemenin işlenme performansı ve yüzey bütünlüğüne etkisi deneysel ve sonlu elemanlar yöntemleri kullanılarak araştırılmaktadır.

--------------------------------

 

Proje Adı: Ti-6Al-4V Alaşım Malzemesinin Yüksek Hızlarda Talaşlı İmalat Sürecinde İşleme Parametrelerinin Talaş Oluşumuna ve Yüzey Bütünlüğüne Etkisi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Nisan 2016

Proje Bitiş Tarihi: Nisan 2018

Proje Bütçesi: 22.067,00 TL

 

--------------------------------

 

 Proje Adı: Talaşlı İmalat Sürecinde Kesici Takım Performansının İyileştirilmesine Yönelik Yeni Stratejilerin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2017

proje Bitiş Tarihi: Şubat 2018

Proje Özeti:

 Bu projede seramik kesici takımların işleme performansını iyileştirmek için farklı stratejiler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

 

--------------------------------

  

Proje Adı: Şekil Hafızalı Alaşımların Talaşlı İmalatı Sonrası Yüzey Bütünlüğü Karakteristiklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak 

Öğrenciler: 

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2018

Proje Özeti:

Bu çalışmada şekil hafızalı alaşım malzemelerinin ( NiTi, NiTiHf vb) farklı talaşlı imalat koşullarında işlenmesinin ve ısıl işlemlerin malzemelerin yüzey ve yüzey altı özelliklerine etkisi kapsamlı olarak araştırlacaktır. 

 --------------------------------

  

Proje Adı: İmplant İmalatında Kullanılan İleri Malzemelerin Talaşlı İmalat Yöntemi ile Yüksek Hızlarda Şekillendirilebilmelerine Yönelik Eğitim ve Araştırmalar için Altyapı Projesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf Kaynak

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi (BAP- E- Tipi Altyapı Projesi)

Proje Başlangıç Tarihi: Nisan 2015

Proje Bitiş Tarihi: Kasım 2016

 

Contact

Marmara University, Department of Mechanical Engineering, Advanced Manufacturing Technologies Laboratory (E-4), Faculty of Technology, Goztepe Campus, 34722 Kadikoy- ISTANBUL, TURKEY
 Phone: 0216 336 5770/1427  e-mail: yusuf.kaynak@marmara.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

62048
Bugün11
Dün50
Bu Hafta89
Bu Ay350