• AMTL Laboratuvarı / AMTL Laboratory

  • Eklemeli İmalat ile Üretilen (SLM ve EBM) Parçaların Yüzey Topografileri / Surface Topographies of SLM and EBM Parts

  • Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Üretilen Malzemenin Mikroyapısı / Microstructure of Additively Manufactured (SLM) Part

  • Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Üretilen Malzemenin Yüzeyindeki Kısmen Erimiş Tozlar / Partially Melted Powders on the Surface of the Material Produced by the Selective Laser Melting Method

  • Eklemeli İmalat Simülasyonları / Additive Manufacturing Simulations

  • Farklı Kesme Koşulları Altında Eğik ve Dik Kesme Talaşlı İmalat İşlemleri / Oblique and Orthogonal Cutting Machining Operations Under Different Cutting Conditions

  • Talaşlı İşlem Görmüş Malzemenin Aşınma Analizi ve Topografisi / Surface Topography and Analysis of Machined Part

  • Faz dönüşümü ve XRD Analizi / Phase Transformation and XRD Analysis

Copyright 2020 - designed by Nasim Ravi

Profesör Kaynak'ın websitesine hoşgeldiniz

genel_1

Prof. Dr. Yusuf KAYNAK 1982 yılında Kayseri-Pınarbaşı'da doğmuştur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora (Ph.D.) derecesini Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 2013 yılı Temmuz ayında almıştır. Doktora tezi kapsamında, Şekil Hafızalı Alaşımların talaşlı imalatı, mikroyapısal dönüşümleri, yüzey bütünlüğü ve mekanik davranışlarını deneysel ve nümerik yöntemleri kullanarak araştırmış olup, bu çalışmalar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kapsamındaki projeler tarafından desteklenmiştir. Haziran 2014-Nisan 2015 arasında Yardımcı Doçent olarak, Nisan 2015-Temmuz 2020 tarihleri arasında Doçent olarak Marmara Üniversitesi'nde çalışmıştır. Ağustos 2020 tarihinde Profesör olmuş ve halen Profesör olarak Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Temmuz 2020 itibariyle Marmara Üniversitesindeki görevine ilaveten, Malezya'nın en seçkin Teknik Üniversitelerinden biri olan Malezya Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Eklemeli İmalat konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmak üzere Research Fellow olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevine devam etmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde  2015 yılı Aralık ayında İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı'nı kurmuş,  bir adet Tübitak 1001 projesi, bir adet TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı destekli proje, bir adet TÜBİTAK ve NASA destekli (1001 projesi) ve birçok Üniversite destekli Bilimsel Araştırma Projesini tamamlamış olup, halen bir TÜBİTAK destekli (1001 projesi), bir TÜBİTAK BİDEB destekli projelerde dahil olmak üzere iki adet TÜBİTAK destekli ve üç adet Üniversite destekli toplam beş  araştırma projesinin yürütücülüğünü, birçok endüstriyel Ar-Ge projesinin (TÜBİTAK TEYDEB 1501 projeleri, KOSGEB projeleri, Ar-Ge Merkezi Projeleri vb) ise danışmanlıklarını  ve Koordinatörlüklerini yürütmektedir.  

7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTIS 2016) Düzenleme Kurulu Başkanlığını, 17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2016) "Kriyojenik Talaşlı İmalat" Özel Oturumları Düzenleyiciliği ve Başkanlıklarını, 18. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2018)  kapsamında Yüzey Bütünlüğü Mini Sempozyumu'nun düzenleyiciliği/Eş Başkanlığı'nı ve Eklemeli İmalat Konferansı (AMCTurkey 2019) Eş Başkanlığını yapmıştır. Yusuf Kaynak, dünyanın farklı ülkelerinde organize edilen uluslararası saygın konferansların (CIRP CMMO, CIRP CSI, CIRP Global Conference on Sustainable Manufacturing vb) Uluslararası Bilim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra, Temmuz 2019 tarihi itibariyle TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmektedir.

30'dan fazla Uluslararası saygın akademik dergide 260'dan fazla bilimsel makaleye hakemlik yapmış ve halen aynı dergilerde hakemliklerini yürütmektedir. SCI-Expanded kapsamındaki  “Machining Science and Technology: An International Journal” dergisinin Akademik Editörü ve Assosiye Teknik Editörü, International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences Dergisinin ise Makina Mühendisliği  Alan Editörü olarak görev yapmaktadır. 

12 Yüksek Lisans öğrencisinin tezlerine danışmanlık yapmış olup halen 12 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisinin tezlerine danışmanlıklarını sürdürmektedir.

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon üyeliği, Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu üyelikleri gibi görevleri de sürdürmektedir.

Çalışma konuları arasında Talaşlı İmalat Süreçleri, Eklemeli İmalat (3-D Printing)  ve eklemeli imalat süreçlerinde ikincil işlemler (Post-processing), Yüzey Bütünlüğü (Mikroyapı, Faz dönüşümü, mikrosertlik, kalıntı gerilme, vb) karakterizasyonu ve modellenmesi ile Plastik Şekil Verme Yöntemleri yer almaktadır. 

SCI, SCI-Expanded indeksler kapsamında alanında saygın uluslararası dergilerde yayınlanmış 34 bilimsel makale, Uluslararası alan indeksleri (Engineering Index, Emerging Science Index, vb) tarafından taranan yurtdışı dergilerde 5 bilimsel makale,  ULAKBIM kapsamındaki ulusal dergilerde 4 bilimsel makale yayınlamıştır. Ayrıca, alanında saygın sempozyum ve konferanslarda sunulmuş 60'dan fazla bildirisi vardır. Çalışmalarına uluslararası bilimsel makalelerde bilim insanları tarafından 1670 civarında atıf yapılmış olup, h indeksi 20'dir.

Contact

Marmara University, Department of Mechanical Engineering, Advanced Manufacturing Technologies Laboratory (E-4), Faculty of Technology, Goztepe Campus, 34722 Kadikoy- ISTANBUL, TURKEY
 Phone: 0216 336 5770/1427  e-mail: yusuf.kaynak@marmara.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

55582
Bugün17
Dün52
Bu Hafta185
Bu Ay1066